• Imprimeix

Projecte d'Indicadors (PICEM)

El projecte d’Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal (PICEM) és un sistema d’indicadors claus sobre l’activitat cultural que realitzen els municipis de Catalunya a fi d’obtenir dades actualitzades i la seva evolució.

Aquest projecte pretén facilitar l’avaluació de les polítiques culturals dels municipis amb programacions culturals estables, la seva incidència i els resultats de l’acció de suport de la Subdirecció General de Promoció Cultural.

Els principals objectius del PICEM són els següents:

• Generar un sistema d’indicadors culturals de l’activitat municipal a partir de la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat.

• Oferir eines i crear instruments que permetin avaluar l’activitat cultural municipal de manera sistemàtica, continuada i fiable, tant per part dels ajuntaments com de la mateixa Subdirecció General de Promoció Cultural.

• Promoure l’intercanvi de bones pràctiques en la gestió de l’activitat cultural de l’entorn municipal i en la captació de nous públics.

Fases de desenvolupament

El PICEM és un projecte en constant evolució. En la fase actual, avalua l’activitat cultural dels municipis en els àmbits de les arts escèniques i la música, de les arts visuals i les activitats singulars (festivals, commemoracions, etc.).