• Imprimeix

Funcionament i Programa d'exposicions itinerants

Els centres d'art i els museus de caràcter municipal i les fundacions públiques o privades i galeries d'art, que siguin productors d’exposicions i que tinguin interès a incorporar-les al Programa d'exposicions itinerants del Departament de Cultura, poden fer arribar les seves propostes a la Subdirecció General de Promoció Cultural. L'exposició que es presenti ha d'estar ja produïda o trobar-se en una fase avançada de projecte i ha de complir les condicions formals, de contingut i econòmiques descrites en el punt següent d'aquesta pàgina.

Per presentar les seves propostes, els centres d'art i els museus de caràcter municipal i les fundacions públiques o privades i galeries d'art han d'enviar una memòria de l'exposició o del projecte i la fitxa de presentació de propostes expositives d’arts visuals contemporànies adjunta per correu electrònic dintre del termini establert.

La Comissió del Programa d’Exposicions Itinerants, formada per experts d'aquest àmbit i representants del Departament de Cultura, valora l’oportunitat, qualitat i interès de totes les propostes i projectes expositius rebuts a la Subdirecció i en fa una primera selecció, que trasllada al Plenari de responsables de centres d'art i museus municipals, i de responsables de fundacions públiques i privades, constituït per tots els tècnics i tècniques responsables de la programació d’espais públics i privats de difusió d’arts visuals. Els projectes que finalment s’ofereixen per itinerar en el marc del Programa d'exposicions itinerants del Departament són el més sol·licitats.

Les propostes que es presentin per formar part del Programa d'exposicions itinerants del Departament de Cultura han de complir amb un seguit de condicions formals i de contingut, i amb unes condicions econòmiques.

1. Condicions formals i de continguts dels projectes expositius: 

 • Exposicions ja produïdes i inaugurades o que es trobin en el tram final de preparatius, a punt d’inaugurar-se.
 • Produccions realitzades per centres d’art i museus públics, així com per fundacions, galeries d'art i organitzacions privades.
 • Format adaptable a espais entre 100 i 150 m2 de superfície.
 • Relat basat en la divulgació de les pràctiques artístiques modernes i contemporànies.
 • Artistes catalans en actiu (emergents o de reconeguda trajectòria) rellevants, d'interès indiscutible en l'evolució de les arts visuals.
 • Possibilitat de realitzar activitats complementàries.
 • Disponibilitat per a un circuit d’itineràncies de 18 mesos de durada.
 • Qualitat en el plantejament i en la presentació.

 

2. Condicions econòmiques:

Els centres d'art que acullin les exposicions garantiran que les instal·lacions i infraestructura de l’espai expositiu tinguin les condicions òptimes i habituals per acollir les obres d'art i el muntatge de l'exposició (parets, pintura, instal·lació elèctrica i il·luminació, climatització i mesures de seguretat).

El Departament de Cultura assumirà la totalitat dels costos següents:

 • Comissariat (treball d’adequació del projecte, si s’escau, sempre que aquest es contracti i, per tant, el comissari no formi apart de la plantilla de l’equipament o no formi part d’un centre subvencionat pel Departament de Cultura)
 • Honoraris de l’artista/ artistes.
 • Adaptació de la presentació de l’exposició en funció dels espais que la programin (imatge gràfica, senyalització i supervisió de la producció). Els proveïdors es triaran o es validaran sempre garantint una relació òptima entre costos i qualitat.
 • Adaptació i distribució de materials gràfics de comunicació (llibret, invitació i cartell) prioritzant-ne sempre el format digital.
 • Difusió del catàleg en format digital (si ja està produït).
 • Cobertura d’assegurances de les obres.

El Departament de Cultura no participarà en les despeses de producció del projecte.

El Departament de Cultura comparteix amb els centres d'art que programin les produccions en règim d'itinerància la despesa pels conceptes que s'especifiquen a continuació:

 • Muntatge i desmuntatge.
 • Transport d'anada i tornada i embalatges.
 • Activitats pedagògiques.

Per tal de sol·licitar d'acollir les exposicions que finalment formin part del Programa d'Exposicions Itinerants, els responsables de la programació dels espais, centres d’art o museus municipals han d'omplir el formulari de sol·licitud d'exposicions adjunt i enviar-lo per correu electrònic dintre del termini que s'estableixi.

Els criteris de valoració de les sol·licituds dels espais que volen acollir projectes expositius són els següents: 

 • adequació de l’equipament a les característiques del projecte expositiu,
 • trajectòria de l’espai en la programació,
 • equilibri territorial,
 • prioritat als equipaments que fa més temps que no acullen cap projecte expositiu del programa d'itineràncies del Departament de Cultura.
Data d'actualització:  20.09.2017