• Imprimeix

Audiovisual

L’ICEC és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que concentra les competències en matèria de cinematografia llevat de les potestats d’inspecció i sanció. Per tant, a través de l’Àrea de l’Audiovisual, l’ICEC treballa des de 2001 pel foment, la promoció i l’aplicació del règim administratiu de l’audiovisual a Catalunya.


Catalunya concentra el 40% de la indústria cinematogràfica a Espanya. Empreses catalanes produeixen o coprodueixen al voltant de 80 llargmetratges cinematogràfics a l’any. Catalunya també compta amb una important i activa producció de llargmetratges de ficció i documentals televisius, sèries d’animació i documentals cinematogràfics.

L’ICEC destinarà enguany més de 10 milions per al foment de la indústria audiovisual catalana, incidint en tots els estadis de la cadena de valor. Els fons de l’ICEC són compatibles amb els ajuts estatals del Ministerio de Cultura així com d’organismes supraestatals com MEDIA, Eurimages o Ibermedia.

Pel que fa als serveis administratius, l’ICEC treballa per donar un servei àgil i de proximitat a la indústria audiovisual catalana. L’aprovació de coproducció internacional, la comunicació d’inici i fi de rodatge, la qualificació per edats i l’atorgament de nacionalitat espanyola són gestions administratives que es poden fer a l’ICEC i tenen validesa per tot l’estat espanyol.El novembre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.L’impost es destina als fons per al foment de la indústria audiovisual i de la difusió de la cultura digital. S’han pogut incrementar les dotacions a les diferents línies d’ajut, recuperar-ne algunes i dissenyar-ne de noves.

Totes aquestes actuacions pretenen establir les bases per a la recuperació del sector i completar les actuacions de l’ICEC en tots els estadis de la cadena de valor del producte audiovisual.