• Imprimeix

Documentació de referència per al sector

Comercio Interior del Libro en Catalunya - Gremi d’Editors de Catalunya  www.gremieditors.cat
Informe anual que recull la tipologia d’empreses editorials, la producció i la facturació editorial a Catalunya, amb comparatives entre el total i el català. Hi ha una versió per Espanya.

 

Estudio de Perfil del Sector de la Distribución del Libro y las Publicaciones Periódicas - FANDE

 http://www.fande.es/deinteres.asp?id_subsec=5
Estudi anual sobre el sector de la distribució a Espanya (tipus d’empreses, exemplars, facturació, etc.), tant per al llibre com per a les publicacions periòdiques.

 

Mapa de Librerías de España - CEGAL

www.libreros.org
Estudi amb periodicitat quinquennal (darrera edició publicada el 2006) sobre les llibreries a Espanya: cens de llibreries, vendes per habitant i per comunitats autònomes, posicionament respecte els altres punts de venda i hàbits de lectura.

 

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya -  Gremi d’Editors de Catalunya www.gremieditors.cat
Informe anual que recull els hàbits de lectura (freqüència, tipologia), hàbits de compra (nombre, motivació, idioma) i els entorns de la lectura (bibilioteques, Internet). Hi ha una versió per Espanya.

 

Comercio Exterior del Libro - FEDECALI
http://www.fedecali.es
Informe anual estadístic sobre les exportacions i importacions del llibre a l’Estat espanyol, per països, editat per la Federació de Cambres del Llibre (cambres de Catalunya, Euskadi i Madrid).

 
Panorámica de la Edición Española de Libros – Ministerio de Cultura

www.mcu.es/libro


Estudi anual que pren com a font l’ISBN. Dades globals de l’edició, per llengües, traduccions, distribució geogràfica, naturalesa jurídica de l’editor, preus, etc.

Data d'actualització:  03.05.2011