• Imprimeix

Arts escèniques

L’activitat de l’Àrea de les Arts Escèniques centra tots els seus esforços en el desenvolupament de la cultura del teatre, la dansa i el circ en l’àmbit professional privat amb un clar objectiu: fomentar el creixement i la consolidació d’aquest sector. Si bé per a Catalunya les arts escèniques són una carta de presentació magnífica, és important continuar treballant per mantenir el seu alt nivell qualitatiu. És en aquest sentit que s’ha fet un esforç per treballar en noves vies de finançamen i incentivar la recerca de nous públics.

 

La reformulació del sistema d’ajuts al sector escènic català i el replantejament dels convenis triennals amb sales, productores i companyies privades ha estat un dels eixos principals de treball de l’Àrea. Paral·lelament, s’han implementat nous sistemes de funcionament i de control financer del tres plans integrals.

Programes específics per àmbits ceatius i culturals

Arts Escèniques

• Plans integrals de circ, dansa i arts escèniques i musicals per a tots els públics.

• Conceptualització i implementació del següent:

    • Ajuts de caràcter pluriennal: producció teatral, circ i dansa.

    • Ajuts a l’exhibició als teatres privats de Catalunya.

    • Ajuts als joves creadors independents.

Data d'actualització:  11.01.2011

Informació relacionada

Subvencions arts escèniques

Ajuts per a la producció, millora d'infraestructures, promoció i difusió

Plans d'Actuació de les Arts Escèniques

El darrer pla aprovat pel Departament de Cultura ha estat el II Pla Internacional del Circ. Consulta aquest i altres documents elaborats pel departament