Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte ICIC Interior
 

Què és l'ICEC

L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), fins al 2011 Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), és un organisme del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creat l'any 2000 amb l'objectiu d'impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l'ampliació de mercats per a la cultura catalana.


Les seves línies d'actuació principals són la concessió d'ajuts i subvencions per a les empreses catalanes per a la producció, promoció, distribució, difusió i rehabilitació i millora d'equipaments; la prestació de serveis per al desenvolupament empresarial; la col·laboració amb altres entitats i organismes per fomentar la difusió i el consum cultural i el suport a la promoció a l’estranger de projectes professionals a través de la participació a fires i esdeveniments internacionals i facilitant l’accés de les empreses als mercats internacionals.


Dins del sector audiovisual, l'ICEC és també responsable de l’anàlisi dels resultats d’exhibició cinematogràfica i la qualificació de les obres audiovisuals a Catalunya. Des de l'any 2002 l'ICEC és responsable de la gestió de la Filmoteca de Catalunya  que té com a objectius conservar i preservar el patrimoni fílmic català; difondre aquest patrimoni mitjançant la seva exhibició i posar al servei del ciutadà tots aquells documents d’interès del món del cinema.


Organització

L'ICEC s'organitza en les següents àrees funcionals:

Direcció
Gerència i Àrea de Recursos
Àrea de l'Audiovisual
Filmoteca de Catalunya
Àrea de Música
Àrea de les Arts Escèniques
Àrea del Llibre
Àrea de les Arts Visuals
Àrea de Desenvolupament Empresarial
Àrea de Mercats
Àrea Digital
Àrea de Públics

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l'ICEC són:

El Consell General, integrat per 25 membres i presidit pel conseller o consellera de Cultura. En el Consell General estan representats els sectors culturals a través de 10 vocals.
El Consell d'Administració, integrat per 13 membres i presidit pel secretari o secretària general de Cultura, amb 12 vocals, tres dels quals representen els sectors culturals.
El director o directora de l'ICEC.

Dades econòmiques, comptables, pressupostàries i patrimonials

Unitat d'informació subjecta al règim de transparència de l'ICEC


Data d'actualització: 28.02.2012

Relació de l'ICEC amb altres entitats


Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona


Data d'actualització: 15.07.2015