Protecció de dades

 

Responsable del fitxer:

Direcció de l’institut Català de les Empreses Culturals

Adreça:

Barcelona, Passatge de la Banca, 3

Identificació del fitxer:

Publitrameses

Finalitat del fitxer:

Disposar d’informació sobre els organismes, col·lectius i persones que es relacionen amb l'Institut Català de les Empreses Culturals per trametre'ls informació relativa a aquesta entitat i de l’àmbit de la cultura, en general, i invitació a actes d’aquest àmbit. Explotació estadística, estudis i informes de gènere.

Cessions previstes:

A institucions i organismes de caràcter oficial per fer tractaments estadístics desglossats per sexe i edat.

Exercici de drets:

Institut Català de les Empreses Culturals. Passatge de la Banca, 1-3, 08002  Barcelona; adreça electrònica: icec@gencat.cat; telèfon 93 316 27 70

 

Teniu dret a accedir rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos a l’adreça indicada en l’apartat d’exercici de drets. També podreu exercir aquests drets a través dels links per a l'autogestió de les vostres dades que se us facilitaran al final del registre i que trobareu sempre al peu de pàgina de totes les comunicacions que us remetrem.