• Imprimeix

Aportacions reintegrables

Què són les Aportacions Reintegrables?

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. Us expliquem quines són les seves tipologies, a qui s'adrecen, el seu pressupost i quins són els passos que s'han de seguir per demanar-los

Audiovisual: Plans de distribució de llargmetrartges

Música: Projectes a l'àmbit discogràfic o de producció musical

Llibre: Projectes i plans editorials

Programació municipal: Colaboracions entre empreses privades d'arts escèniques i música i els ajuntaments

Genèriques: Projectes Culturals de música, editorial, arts escèniques, arts visuals, videojoc, multimèdia

Gires: Distribució i explotació d'espectacles d'arts escèniques a Catalunya

Empreses (persones físiques o jurídiques UTES) i entitats sense afany de lucre en el cas de gires d'arquestres simfòniques

Objecte social: producció, distribució i difusió de continguts culturals

Antiguitat: Mínim 2 anys

Domicili: Catalunya

Solvència econòmica i tècnica

Fins al 70% del pressupost acceptat. (en el cas de la programació municipal i gires l'Aportació reintegrable + subvenció és igual al 100% del pressupost acceptat)

Aportació reintegrable ajustada a les necessitats financeres del projecte

No cal garantia si el pressupost acceptat <50.000€ i bona viabilitat del projecte

  1. IDEA projecte cultural
  2. Necessitat de finançament
  3. L'ICEC valora l'interès cultural i la viabilitat econòmica
  4. Concessió de l'ajut. Préstec sense interès i subvenció (possible garantia)
  5. Període d'explotació
    1. Informes
    2. Retorns parcials
  6. FINALITZACIÓ DEL PROJECTE - Retorn de l'ajut