• Imprimeix

Com demanar i justificar una subvenció?

Informació que es publica a cada línia de subvencions

• L’objectiu de la línia i les diverses modalitats (si és el cas).
• El termini de presentació de les sol·licituds que es pot consultar amb la publicació de la convocatòria.
• Bases i convocatòries vigents, mitjançant enllaços als textos publicats en el DOGC
• Text refós de les bases, en el cas s’hagin publicat diverses modificacions de bases, per tal de tenir un text únic de referència on poder consultar totes les condicions necessàries per sol·licitar l’ajut.

 

 

Documents per a la sol·licitud i per a la justificació

Estaran actius a partir del moment en que la convocatòria hagi estat publicada en el DOGC.

 

Bases i convocatòria

Captura de pantalla

Enllaços relacionats

Podreu trobar informació sobre la normativa general de les subvencions; com i on es poden presentar els documents; altres ajuts per al sector i un enllaç amb la pàgina des d’on us podreu descarregar –si us cal-  el logotip de l’ICIC.

Enllaços relacionats

Captura de pantalla

Com sol·licitar una subvenció?

1. Consulta les bases de la convocatòria. Per demanar un ajut has de saber si compleixes tots els requisits.
2. Quan es publiqui la convocatòria podràs descarregar-te el formulari de sol·licitud. Emplena’l correctament i fes-nos-el arribar abans de que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

Com i on presentar documents?


3. Amb la signatura del formulari de sol·licitud estàs autoritzant a l’ICIC per tal de que comprovi d’ofici, prèviament al pagament de la subvenció, si estàs al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. 
4. Si vols demanar un ajut per un projecte en concret que s’inscriu dins d’un més global, ho has d’indicar a la sol·licitud de l’ajut.
5. El termini màxim (sempre que no s’especifiqui d’una altra manera) per notificar-te si s’ha concedit la subvenció és de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, si és una única resolució, o de la presentació de la sol·licitud si són dues o més resolucions. Transcorregut aquest temps s’entendrà que està desestimada la teva sol·licitud de subvenció.

 

En cas de tenir més dubtes et pots posar en contacte amb l’ICIC omplint el formulari “Demana’ns cita prèvia” que trobaràs a la web de la subvenció que vols demanar.

Com justificar una subvenció?

• Justifica degudament la despesa total de l’activitat. Per fer-ho, has de presentar correctament tots els documents que es demanen a les bases de la convocatòria. Alguns d’aquests s’han d’omplir seguint el models normalitzats definits per l’ICIC (els podràs descarregar des de la pàgina de la convocatòria un cop s’hagi fet pública).

• Acredita l'import i procedència d'altres fonts d'ingressos (recursos propis o altres subvencions i ajuts) que hagin finançat l'activitat subvencionada.

• Informa a l’ICIC de tots els canvis que es produeixin al projecte inicial. El pressupost s’ha d’ajustar a l’inicialment presentat. Els canvis no comunicats o no acceptats per part de l'ICIC pot donar lloc al reintegrament parcial o total de la subvenció.

• En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, s’haurà de reduir l’import de la subvenció concedida en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.
• El logo de l’ICIC ha d’aparèixer en el projecte subvencionat.

• Entrega tota la documentació als centres oficials establerts per la Generalitat sempre dins el termini que estableixi l’ICIC per a cada convocatòria.

o  Com i on presentar documents? 

• L’ICIC et pot demanar, si ho considera oportú, informació complementària.

Data d'actualització:  29.12.2009