El Registre de la Propietat Intel·lectual és una forma de protecció prevista a la Llei de propietat intel·lectual que el configura com un registre de drets relatius a les obres i altres produccions protegides.

La inscripció no és obligatòria, ni constitutiva de l’adquisició dels drets ni de la seva cessió. No obstant, dóna una prova privilegiada, atès que segons estableix l’article 145.3 de la Llei de propietat Intel·lectual, es presumeix que els drets existeixen i pertanyen al titular en la forma determinada en els assentaments registrals.

El Registre de la Propietat Intel·lectual ha canviat de seu

L’oficina de Barcelona del Registre de la Propietat Intel·lectual  s'ha traslladat.  Des del 30 de novembre de 2015,  l'adreça és:

Gran Via de les Corts Catalanes, número 184, baixos

08038 BARCELONA