• Imprimeix

Dades Generals

Responsable: Sr. Santiago Orós Muruzábal
Càrrec: cap del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya
Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 184-196 (Edifici la Campana)
Població
08038 Barcelona
Telèfon
93 363 28 75
Fax
93 363 28 79
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h.

Observacions

El Registre té la seu central a Barcelona i delegacions a Girona, Lleida i Tarragona.

En els Registres de la Propietat Intel·lectual es registren drets, que recauen sobre les obres susceptibles de protecció. Aquestes obres són segons la legislació:
- Obres científiques i literàries.
- Composicions musicals.
- Obres teatrals, coreografies i pantomimes.
- Obres cinematogràfiques i àudiovisuals.
- Escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, fotografies i obres plàstiques, siguin o no aplicades.
- Projectes, plànols, maquetes d'obres arquitectòniques o d'enginyeria, gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia o la ciència.
- Programes d'ordinador.
- Bases de dades.
- Pàgines web i obres multimedia.
- Actuacions d'artistes, interprets i executants.
- Produccions fonogràfiques, audiovisuals i editorials

Les idees, mètodes, sistemes o procediments no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda, que per tant no pot ser objecte de registre. També són objecte de propietat intel·lectual les traduccions i adaptacions, els resums, els arranjaments musicals, així com les antologies i bases de dades. S'exclouen expressament les disposicions legals, resolucions dels òrgans jurisdiccionals, els acords i dictàmens d'organismes públics.