• Imprimeix

Taxes

D'acord amb l'article 42 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos de la Generalitat per al 2017, les taxes vigents són les següents:

 

1. Per la tramitació dels expedients d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya:

a) Per cada obra: 13,10 euros.

b) Per cada títol o unitat, a partir del segon, de col·leccions d’obres: 3,30 euros.

 

2. Per l’emissió de certificat d’inscripció: 13,10 euros.

 

3. Per l’emissió de nota simple: 4,40 euros.

 

4. Per l’emissió de còpia certificada d’obra:

a) Per la tramitació: 13,10 euros.

b) Per suport paper:

 – Per pàgina en blanc i negre: 0,05 euros cada unitat.

 – Per pàgina en color: 1,70 euros cada unitat.

c) Per altres suports: 3,30 euros cada unitat.

 

5. Per diligència d’autenticació de signatura: 5,50 euros per cada signatura.

 

6. Per la qualificació de document: 10,95 euros per document.

 

7. Per la compulsa de document qualificat: 1,10 euros per pàgina.

 

 

Taxes pels serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual

Data d'actualització:  17.03.2015