• Imprimeix

Legislació

  • Llei 23/2006, de 7 de juliol (BOE 08/07/2006), per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
  • Real Decret 281/2003,  de 7 de març, pel que s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual.

 

 

 

En el lloc web del  Ministerio de Cultura disposeu del text complet  junt amb totes les lleis estatals amb incidència sobre propietat intel·lectual

Data d'actualització:  11.07.2014