• Imprimeix

Normativa sectorial

Aquest recull normatiu conté les disposicions legals per les quals es regulen les matèries en què el Departament de Cultura té competència. Si ho desitgeu, també podeu consultar la normativa que es troba en estat de tramitació, encara que no sempre hi ha normes amb rang de llei o decret en aquesta situacìó.

Data d'actualització:  10.02.2017