• Imprimeix

Normativa sectorial

Aquest recull normatiu conté les disposicions legals per les quals es regulen les matèries en què el Departament de Cultura té competència. Si ho desitgeu, també podeu consultar la normativa que es troba en estat de tramitació.

Es mostren les principals normes publicades fins a l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, es recullen totes les normatives i els documents de tramitació corresponents.   

 

Arxius