• Imprimeix

Àmbit interdepartamental

Els plans interdepartamentals del Govern de la Generalitat de Catalunya

Concebuts com a instruments de planificació transversal entre els diferents departaments, els plans interdepartamentals que promou el Govern fomenten un model d’intervenció coordinada que té l’objectiu d’aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i l’aplicació de les polítiques públiques.

 

Àmbits d’actuació

  • El Departament de Cultura hi participa activament facilitant la incorporació de les polítiques sectorials —en aquest cas, les relatives a cultura i creació— en els diferents àmbits de la gestió de Govern. Alhora, col·labora a implementar els programes que se’n deriven i que promouen la cohesió social, l’accés a la cultura i la interculturalitat, entre altres aspectes vinculats al desenvolupament cultural i social del país.
  • Les actuacions del Departament de Cultura pel que fa a plans interdepartamentals s’estructuren en 4 àmbits: