• Imprimeix

Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Cultura, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

La seva adreça de contacte és: protecciodades.cultura@gencat.cat