• Imprimeix

Convenis

Podeu consultar els convenis subscrits pel Departament de Cultura a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, que és l'instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió.

A més, els convenis del Departament de Cultura anteriors a l'any 2016, els podeu consultar en forma de llista o mitjançant navegació per àmbits.

Registre de convenis

Accediu al cercador de convenis de la Generalitat de Catalunya

Llista de convenis

Consulteu els convenis del Departament de Cultura anteriors al 2016