• Imprimeix

Dret d'accés a la informació pública

Podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica mitjançant el següent tràmit.

Podeu presentar la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública telemàticament o presencialment.

Accés al tràmit

Tramiteu la vostra petició d'accés a la informació pública

Llei 19/2014, del 29 de desembre

de transparència, accés a la informació pública i bon govern