• Imprimeix

Abric de Can Castellví (Olèrdola, Alt Penedès)

Situació

L'Abric de Can Castellví s'obre en els relleus meridionals del massís de Garraf, en el torrent anomenat "Fondo de la Seguera", afluent de la Riera de Canyelles, a 1 km al SW en línia recta de la Cova Segarulls.

Cronologia

Bronze

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0325

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 2: traços.

Antecedents

Les pintures que conformen aquest conjunt foren localitzades a principis de la dècada dels 70 per un grup de col.laboradors del Museu de Vilanova i la Geltrú. Aquest mateix grup en realitzà una reproducció que actualment s'exposa al Museu Monogràfic d'Olèrdola.


Durant els treballs de documentació portats a terme els anys 1987-88 per R. Viñas per a la realització del Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya, es localitzaren noves restes.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 23: quadrúpede indeterminat. (està al inrevés)

Descripció

Abric de 8 m de longitud, 2 m de fondària i 1 m d'altura. La part dreta del fris presenta un queixal retallat, que sembla correspondre a una escala retallada en la cinglera, que puja fins l'abric. A la dreta, a l'extrem, hi ha una pica per recollir l'aigua de les filtracions i en el sostre, dues perforacions per a bigues. A l'esquerra de la plataforma es distingeix una conducció o canal.

Les pintures ocupen actualment una franja d'uns 2,5 m per 0,8 m i estan situades al sector dret.

S'han individualizat 26 figures que corresponen a punts, traços, restes, digitacions i a tres quadrúpeds indeterminats, els quals presenten les següents característiques:Fig. 14: Malgrat que el contorn està molt degradat, s'observa un cos de línies corbes, un fragment de la cua, extremitats simples, orelles, front recte i una insinuació de la mandíbula. En posició estàtica i dirigit cap a la dreta.

Fig. 22: D'estructura simple, s'observen una cua llarga, el llom corbat, una pota de darrere i en el cap s'insinua una possible orella, part de la mandíbula i el front recte. En posició estàtica i orientat cap a la dreta. Quant al tema, sembla tractar-se d'una cria de felí junt amb un exemplar adult, possiblement la seva mare (fig. 23).

Fig. 23: Encarat amb el petit quadrúpede de la figura 22. S'observa el cos allargat, restes d'una cua llarga, coll allargat, potes curtes, cap amb el front recte, orella ampla i arrodonida, disseny de la boca i possiblement la llengua, i restes d'un ull. En general dissenyen un cos llarg i estilitzat que recorda l'estructura dels felins. En posició estàtica i orientat a l'esquerra. Sembla un exemplar adult relacionat amb la figura 22, possiblement la mare amb una cria que es troba al seu costat.

Les tres figures són d'estil esquemàtic amb trets naturalistes, la tècnica emprada és el siluetejat i el color castany-vermellòs.

La resta de figures han estat realitzades amb tècniques diferents (traç simple, digitació, puntejat) i el seu color és vermell i castany-vermellós.

Imatge del Portal de Patrimoni

Vista general de l'abric de Can Castellví, situat a mig cingle. (està mal escanejat)

Bibliografia

RIPOLL, 1977 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / VIÑAS-PALLARÈS, 1987 / C.A. Alt Penedès / CPRC2, 1994

Data d'actualització:  22.03.2007