• Imprimeix

Abric de Can Ximet (Olèrdola, Alt Penedès)

Situació

L'abric de Can Ximet es troba en les cingleres de la vall, prop de la unió amb el torrent de la Seguera, al NW de les ruïnes d'Olèrdola i a la dreta del conjunt de Can Castellví.

Imatge del Portal de Patrimoni

Vista general de la cinglera amb l'abric.

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Hist��rico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0327

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 1: creu.

Antecedents

Descobert el 12 d'octubre de 1984 per Albert Rubio i Victòria del Castillo durant el transcurs d'una visita als conjunts rupestres dels Segarulls i de Can Castellví. Documentat exhaustivament dins el projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya, l'any 1987. Posteriorment, durant la realització de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès (1989-1990), l'equip d'arqueòlegs que portava a terme aquesta tasca descobrí un nou motiu pictòric.

Descripció

Abric d'uns 20 m de longitud, 10 m de fondària i una altura mitjana de 10 m. El seu interior alberga una sèrie d'estructures excavades a la roca: escales, forats de bigues i dos grups de sitges considerades d'època medieval. Els motius pintats se situen en l'extrem esquerre de la cavitat, per sobre les restes de la primera sitja. En altres punts de l'abric s'observen restes de pigment.

S'han individualitzat 3 figures que corresponen a creus o aspes, realitzades en traç simple, d'estil esquemàtic i color vermellós i vermell-castany.

Bibliografia

RUBIO-DEL CASTILLO, 1986-87 / C.A. Alt Penedès / CPRC2

Data d'actualització:  22.03.2007