• Imprimeix

Abric de la Baridana II (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

En la zona més al N del Barranc del Pirro, també anomenat en aquest punt barranc de la Baridana, pertanyent a aquesta serra, es troba una cinglera de calcàries amb un seguit de balmes, al peu del camí de Rojals a Cogullons. Una d'elles és l'Abric de la Baridana II..

Imatge del Portal de Patrimoni

Vista general de l'abric de la Baridana II.

Cronologia

Bronze

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0332

Imatge del Portal de Patrimoni

Figura 1: cercle.

Antecedents

La primera notícia escrita sobre aquesta cavitat apareix en un manuscrit inèdit de F. Torres Amat de l'any 1830. Aquest autor consultà l'epigrafista alemany F. Hübner sobre una inscripció en cal.ligrafia gòtica que es troba a la balma. Cap a l'any 1929 J. Iglesias i S. Vilaseca estudiaren aquesta mateixa inscripció i en donaren la transcripció. Segons aquests autors, data del segle XV. L'any 1944, en un treball de S. Vilaseca, es parla per primera vegada de les pintures rupestres, tant d'aquest jaciment com de l'Abric de la Baridana I. Cal assenyalar que en posteriors treballs sobre art rupestre, S. Vilaseca no tornà a fer referència a aquest conjunt. L'any 1983 R. Viñas, A. Alonso i E. Sarria hi realitzaren una visita per tal de prendre dades sobre les pintures.

 

Durant l'any 1987 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

L'Abric de la Baridana II, el més proper a Rojals, és en realitat un tall natural a la roca amb poca protecció per la part superior.

En la zona central de la paret, per sobre els 2,5 m d'altura del sòl, hi ha la inscripció del s. XV. En la zona inferior de les lletres gòtiques es troba l'única figura d'aquest jaciment.

 

La figura individualitzada correspon a un cercle d'estil abstracte. Concretament, es tracta d'un traç més o menys circular amb un punt al centre i de la seva zona dreta surt un traç horitzontal que s'inclina, per la meitat, cap a la part alta. La tècnica utilitzada és de traç simple i el color ataronjat groguenc-vermellós molt esvaït.


 

El fet que, des del punt de vista tipològic, l'element pintat no sigui prou definidor, fa difícil una adscripció cronològica fiable. S. Vilaseca apuntà una atribució cronològica prehistòrica, A. Alonso proposa incloure el conjunt en la pintura esquemàtica del bronze i P. Acosta anomena petroglifoide a aquest tipus de figura i l'associa amb carros i altres elements més recents.

Bibliografia

VILASECA, 1944 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

Data d'actualització:  22.03.2007