• Imprimeix

Abric de la Baridana I (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

En la zona més al N del barranc del Pirro, també anomenat en aquest punt barranc de la Baridana, pertanyent a aquesta serra, es troba una cinglera de calcàries amb un seguit de balmes, entre les quals es troba l'Abric de la Baridana I, al peu del camí de Rojals a Cogullons.

Imatge del Portal de Patrimoni

Vista general de l'abric de la Baridana I.

Cronologia

Bronze

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 2.

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0331

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 1: triangular antropomorf.

Antecedents

Fou Salvador Vilaseca qui observà l'existència de pintures rupestres durant l'estudi epigràfic de la inscripció de l'abric que s'anomenà Baridana II. La primera notícia d'aquesta descoberta fou publicada l'any 1944 i ja feia referència tant a les figures de la Baridana II com a la balma més oriental, anomenada Abric de la Baridana I. Cal assenyalar que en posteriors publicacions de S. Vilaseca sobre art rupestre, aquests dos conjunts no són citats. L'any 1983 R. Viñas, A. Alonso i E. Sarria visitaren el jaciment i hi descobriren una figura no observada anteriorment.

 

Durant l'any 1987 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

L'Abric de la Baridana I, el més proper a Cogullons, és una cavitat de 25 m de longitud, 12 m d'altura i uns 7 m de profunditat que ha estat utilitzada fins a èpoques relativament recents i presenta un tancament amb pedra seca que es manté parcialment. Únicament s'hi observen dos motius pictòrics i unes petites restes de pigment properes.

Les 2 figures individualitzades corresponen a elements triangulars antropomorfs i indeterminats, d'estil esquemàtic i esquemàtic-abstracte, tècnica de traç simple i tinta plana i color vermell i vermell-castany.

Bibliografia

VILASECA, 1944 / ACOSTA, 1968 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

Data d'actualització:  22.03.2007