• Imprimeix

Abric de la vall d'Ingla (Bellver de Cerdanya, Cerdanya)

Situació

El conjunt rupestre de la Vall d'Ingla pertany al terme de Bellver de Cerdanya,situat en la conca alta del Segre

Cronologia

Cronologia

Bronze/Ferro

Proteccio_legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0313

Imatge del Portal de Patrimoni

Situació de l'abric.

Antecedents

Durant el mes d'agost de 1983, J.Comas i J. Pallarès, membres de la Federació Catalana d'Espeleologia, varen portar a terme una campanya de prospecció a la comarca de la Cerdanya amb la finalitat de localitzar possibles jaciments d'art rupestre, seguint les indicacions de R.Viñas. Les prospeccions varen donar com a resultat la troballa d'aquest jaciment que es convertia així en el situat més al nord de Catalunya. Poc després, aquell mateix any, s'iniciaren els treballs de la citada estació rupestre per R.Viñas, E.Sarrià i A.Alonso. Els resultats d'aquests treballs han estat publicats.

 

Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura núm. 6: barres.

Descripció

Localitzat en un gran cingle rocós, d'uns 100 m de longitud, que presenta diverses cavitats i parets orientades a l'E-SE. En total, s'han individualitzat 12 figures que apareixen distribuïdes molt desigualment, algunes en petites cavitats i d'altres simplement en zones de paret pràcticament sense protecció.

Les primeres dues figures es localitzen a l'extrem més esquerre de l'abric. Presenten una pigmentació molt esvaïda, cosa que fa molt difícil la seva correcta observació, i se situen aproximadament a 1,20 m d'altura i en un espai de paret molt irregular. Una de les figures correspon a puntiformes de color vermell i l'altra a un semicercle de color castany-vermellós.

El segon grup, format per 3 figures, se situa a uns 16 m de l'anterior grup i està format bàsicament per elements puntiformes, barres i restes, situades a uns 2 m d'altura en una zona de fortes colades hídriques. La majoria de les pintures són de color vermell-castany i el que varia és el to d'aquest color per efectes del suport, de la quantitat de pigment, etc.

El tercer grup de pintures, a uns 2,20 m de distància dels grups anteriors seguint cap a la dreta, està format per una sola figura que correspon a barres de color ataronjat-vermellós i vermell.

El quart grup de pintures està situat en una paret sense cobertura a uns 2 m a la dreta de la figura anterior. També està format per una sola figura corresponent a puntiformes i barres de color ataronjat-vermellós.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall.Figura núm. 8: puntiformes.

Bibliografia

VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1984 / CPRC1, 1990 / C.A. Cerdanya

Data d'actualització:  22.03.2007