• Imprimeix

Britus I (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

Localitzat en el marge esquerre del Barranc del Pirro, a la serra de les Muntanyes de Prades. El conjunt se situa en un context de bosc, prop de les runes del Mas d'en Britus.

Imatge del Portal de Patrimoni

Balma en la qual es localitza el conjunt de Britus I.

Cronologia

Bronze

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0336

Pintures rupestres. Mas d'en Britus I. Figures 3 i 4. Foto: D.G.Patrimoni Cultural Generalitat.

Figures 3 i 4: grups de triangles.

Antecedents

Aquest conjunt, junt amb el de la Cova de les Creus i el Mas d'en Carles, va ser descobert l'any 1927 per Josep Iglesias, acadèmic bibliotecari de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, i col.laborador habitual de S. Vilaseca, amb el qual portà a terme una investigació de les pintures publicada dos anys més tard. Amb posterioritat a aquesta investigació, existeixen notes i referències sobre aquest conjunt. En realitat, però, va romandre pràcticament oblidat fins que, l'any 1983, fou novament estudiat per part de R. Viñas, E. Sarria i A. Alonso.

 

Durant l'any 1987 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

Britus I és un abric que forma part d'una gran roca balmada d'uns 25 m de llargada, 5 m d'amplada en alguns punts i entre 7 i 8 m d'altura. Les pintures es concentren en dues zones diferenciades de l'abric. La primera està situada en una petita balma, amb una lleugera protecció en la part alta que ha afavorit la conservació del pigment. Es troba a una altura de 2,20 m del que es pot considerar el terra, ja que en aquest punt la roca forma diferents esglaons. En aquesta zona únicament hi ha dos elements que, per la seva disposició, l'un al costat de l'altre, són descrits com una sola figura. La segona zona es troba a 2,80 m a la dreta de l'anterior i la formen 7 figures, algunes integrades per més d'un element, que es troben a 2,5 m d'altura respecte al terra.

En total s'han documentat 8 pictogrames que corresponen a abstraccions esquematitzades de motius triangulars i de traços de difícil interpretació, representacions pròpies de l'Edad del Bronze.

La tècnica utilitzada en aquestes figures és la tinta plana i el traç simple i els colors són vermell, castany-vermellós i vermellós.

Bibliografia

VILASECA-IGLESIAS, 1929 / BREUIL, 1933-35 / ACOSTA, 1968 / VILASECA, 1973 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / VIÑAS, 1990 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

Data d'actualització:  23.03.2007