• Imprimeix

Cabra Feixet (el Perelló, Baix Ebre)

Situació

Les pintures es localitzen en un abric orientat al SE del massís de Cabra Feixet, en el vessant oriental de la Serra del Cardó, agrupades en tres àrees diferents de la cavitat.

Cronologia

Neolític

 

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Física: Tancat.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0533

 

 

Antecedents

Les pintures de Cabra Feixet van ser reconegudes com a prehistòriques l'any 1922, durant la segona expedició efectuada per l'equip de P. Bosch Gimpera i J. Ma Colominas. L'existència d'aquestes pintures era coneguda pels pastors i pagesos de la zona, els quals ho comunicaren al Sr. Joan Margalef i aquest a l'equip de l'Institut d'Estudis Catalans.

 

Durant l'any 1988 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Descripció

La balma on es troben les pintures presenta una llargada d'uns 10 m, una profunditat mitja d'1,70 m (en el punt més profund arriba als 2,5 m), una alçada d'uns 4 m i està orientada al SE. Les pintures es localitzen en l'extrem dret de la cavitat, en una zona de relativa protecció, tal com ho demostren les abundants colades d'aigua que afecten a vàries de les zones del panell i que són actives. Les figures s'agrupen en tres zones i s'han comptabilitzat un total de 13 representacions, encara que algunes no són clarament identificables. Malgrat que solament s'han conservat les figures descrites a continuació, sembla clar que algunes de les petites concavitats immediates a aquesta també havien estat pintades ja que es conserven restes de pintura que per les seves proporcions són impossibles d'identificar.

El primer grup de pintures està integrat per 6 representacions que semblen formar una escena i que corresponen a tres caprins, una cérvola, un arquer i restes de pigment. Els colors de les figures van del castany-vermellós fosc al vermell. Tota la part superior d'aquest primer grup de pintures presenta la roca amb una forta coloració vermella que, a priori, sembla pigment però que caldria analitzar per tal de confirmar-ho.

El segon grup de pintures que està localitzat aproximadament a 1,03 m a la dreta del grup anterior, entre fortes concrecions i colades d'aigua. S'identifiquen 4 motius corresponents a una representació masculina, les restes d'una cornamenta de cérvol, una taca de pigment de forma ovalada, vertical i lleugerament inclinada a l'esquerra i restes de pigment. La representació masculina presenta una coloració més fosca (vermell-castany) que sembla ser l'originària i que ha anat saltant donant pas a una altra coloració més clara (vermell ataronjat). La representació de les banyes és de color vermell-castany fosc i amb la taca de pigment també sembla que hi havia un color originari (vermell-castany fosc) que s'ha anat degradant donant pas a un color més clar (vermell-ataronjat).

El tercer grup de pintures es localitza a uns 2 m de l'anterior cap a la dreta i tan sols es conserven 3 motius: les restes d'un quadrúpede i un cérvol, ambdós de formes naturalistes i color vermell-castany fosc, i restes de pigment.

Aquest es tracta, doncs, d'un dels conjunts més significatius de la pintura naturalista llevantina de Catalunya.

Cabra Feixet

Bibliografia

BOSCH, 1923 / BOSCH-COLOMINAS, 1931 / HERNÁNDEZ, 1959 / BELTRÁN, 1967-68 / VILASECA, 1973 / PALLARÉS-BOYER, 1982 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / C.A. Baix Ebre

Data d'actualització:  22.03.2007