• Imprimeix

Cova de les Creus (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

Localitzat en el marge dret del Barranc de les Escometes, a la serra de les Muntanyes de Prades, on està situada la Cova de les Creus, a uns 14 m per sobre del fons del torrent.

Imatge del Portal de Patrimoni

Pla de l'entrada de la Cova de les Creus. En primer terme, els massos de la Bartra.

Cronologia

Bronze

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998


Núm. Registre Bic: R-I-55-0338

Imatge del Portal de Patrimoni

Figura 5: ancoriforme.

Antecedents

El descobriment d'aquest conjunt va ser realitzat per Josep Iglesias, acadèmic bibliotecari de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona i col.laborador habitual de S. Vilaseca, als voltants de 1927. Els dos investigadors van explorar i estudiar aquest conjunt juntament amb dos situats relativament a prop, el del Mas d'en Carles i el de Britus I. Els treballs d'aquest estudi foren publicats l'any 1929.

 

Durant l'any 1987 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Imatge del Portal de Patrimoni

Figures 3, "phi" o "braços fent nansa", i 4, digitació.

Descripció

La Cova de les Creus és un abric orientat al sud, d'uns 10 m de llargada, 6 m de fondària màxima i aproximadament 3 m d'altura. Sobre el terra de l'abric es pot observar l'existència de blocs despresos, alguns de proporcions considerables, com és el cas del que es troba enfront de les pintures. Aquestes estan situades a partir de la part central dreta de la cavitat però s'agrupen preferentment a la zona dreta de l'abric.

En total s'han documentat 5 elements pictòrics d'estil esquemàtic i abstracte que corresponen a representacions d'un ancoriforme, dues formes antropomorfes, una amb els braços en nansa, i digitacions. Les figures són de color vermell o vermellós i la tècnica és de traç simple o digitació.

Aquest jaciment formaria part dels conjunts amb pintura rupestre de l'Edat del Bronze i s'integra perfectament en el grup de jaciments que l'envolten, com el Mas d'en Carles, Britus I i Britus II. .

Bibliografia

VILASECA-IGLESIAS, 1929 / BREUIL, 1933-35 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

VILASECA, 1950a / VILASECA, 1950b / BELTRÁN, 1967-68 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

Data d'actualització:  22.03.2007