• Imprimeix

Cova del Tabac(Camarasa, la Noguera)

Situació

Localitzada a uns 5 Km de la vila, a la dreta del Segre i a 300 m sobre el nivell del riu. Situada en un extrem de la Serra de Montroig.

Pintures rupestres. Cova del Tabac. Vista general. Foto: D.G.Patrimoni Cultural Generalitat.

Interior de la cova: vista general del conjunt pictòric.

Cronologia

Bronze

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0312

Pintures rupestres. Cova del Tabac. Figura 7. Foto: D.G.Patrimoni Cultural Generalitat.

Figura 7:esteliforme. S'observa una manca de pigment ocasionada per fenòmens naturals.

Antecedents

Les primeres notícies sobre la Cova del Tabac les donà Zamora el s. XVIII. Posteriorment, l'any 1880 Pleyan de Porta fa referència al fet que va ser habitada per l'home prehistòric. L'any 1894 L. Mariano Vidal hi realitzà excavacions, de les quals en sortiren algunes restes materials. Aquestes dades foren recollides posteriorment per Ceferí Rocafort i estudiades i publicades per J. Serra i Ràfols. Més tard, el Centre Excursionista de Balaguer i, sobretot, J. Maluquer de Motes estudiaren científicament els materials. A aquests estudis s'han d'afegir també els realitzats per J. de la Vega. Fou però L. Díez-Coronel qui va descobrir les pintures de la Cova del Tabac, les va estudiar i cinc anys després del seu descobriment les va presentar al XVII Congreso Nacional de Arqueología.

 

Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pintures rupestres. Cova del Tabac. Figura 8, 10 i 12. Foto: D.G.Patrimoni Cultural Generalitat.

Figures 8, 10 i 12: restes indeterminades i quadrúpede.

Descripció

Les primeres notícies sobre la Cova del Tabac les donà Zamora el s. XVIII. Posteriorment, l'any 1880 Pleyan de Porta fa referència al fet que va ser habitada per l'home prehistòric. L'any 1894 L. Mariano Vidal hi realitzà excavacions, de les quals en sortiren algunes restes materials. Aquestes dades foren recollides posteriorment per Ceferí Rocafort i estudiades i publicades per J. Serra i Ràfols. Més tard, el Centre Excursionista de Balaguer i, sobretot, J. Maluquer de Motes estudiaren científicament els materials. A aquests estudis s'han d'afegir també els realitzats per J. de la Vega. Fou però L. Díez-Coronel qui va descobrir les pintures de la Cova del Tabac, les va estudiar i cinc anys després del seu descobriment les va presentar al XVII Congreso Nacional de Arqueología.

 

Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

S'han individualitzat 12 figures que corresponen a antropomorfs, esteliformes, quadrúpedes, rectangles radiats, traços i restes de pigment, d'estil esquemàtic, tècnica de traç simple i color ataronjat-vermellós i vermell.

Bibliografia

DÍEZ-CORONEL, 1985 / CPRC1, 1990 / C.A. La Noguera

Data d'actualització:  22.03.2007