• Imprimeix

El Portell de les LLetres (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

El conjunt amb pintures està situat en el marge esquerre del Barranc del Llort, al nord del poble de Rojals, en un tallat d'uns 10 m d'altura, a 80 m aproximadament del fons d'un torrent de la conca del Francolí, uns 200 m aigües avall del Mas d'en Llort.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 1.

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0342

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 3: semicercle radiat.

Antecedents

La primera referència d'aquest conjunt la donà F. Torres Amat l'any 1830 en una memòria de la Real Academia de la Historia. En aquests memòria, però, no es parla d'un jaciment pictòric sinò d'un conjunt de gravats. Aquesta referència seria publicada per Hübner a Monumenta Linguae Ibericae, recollint les dades del treball anterior i afegint-n'hi de noves que contribuirïen a augmentar la confusió, de manera que aquesta estació va romandre il.localitzable fins l'any 1943.

En aquest any un equip dirigit per S. Vilaseca retrobà el "Portell de les Lletres" i constatà que era un conjunt pictòric i no pas de gravats i que, a més, aquestes pintures estaven disposades en sentit contrari a com havien estat descrites les figures en la primera referència. Malgrat aquesta diferència no hi va haver dubte que es tractava dels mateixos motius documentats per Torres Amat.

La redescoberta va provocar el descobriment de les pintures del "Mas del Llort", immediates al "Portell de les Lletres".

Des de 1944, any de publicació del treball de Vilaseca, el jaciment no havia estat investigat per cap altre autor. És un conjunt escassament citat en les publicacions científiques malgrat la seva importància, possiblement perquè els calcs foren publicats extremadament reduïts.


L'any 1987 el conjunt fou documentat exhaustivament dins el projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, publicat a la sèrie homònima.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figures 4,5,6 i 7: indeterminats i antropomorfs.

Descripció

Les pintures es localitzen en una paret orientada al SE que forma part d'una gran cinglera sense visera de protecció. Les figures es troben a una altura considerable, a uns 3,70 m les més altes. S'observen també restes de pigment a tan sols 1 m de la plataforma.

S'han individualitzat 18 figures que corresponen a quatre semicercles radiats, dos antropomorfs, elements ovals, barres, figures indeterminades, elements curvats, cercles i restes d'estil esquemàtic i abstracte o no figuratiu. La tècnica de totes les figures és el traç simple, que algunes combinen amb tinta plana, i el color ataronjat-vermellós, vermellós i vermell.

Imatge del Portal de Patrimoni

Pla general del conjunt central: figures 8 a 12.

Bibliografia

TORRES, 1830 / HÜBNER, 1893 / VILASECA, 1944 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / CPRC2 / C.A. Conca de Barberà

Data d'actualització:  22.03.2007