• Imprimeix

Les Aparets I, II, III, IV (Alòs de Balaguer, la Noguera)

Situació

Situat al vessant dret del riu Segre, a l'alçada de Rubió, en uns escarpaments pertanyents a la serra de Mosquera. En aquests, a uns 50 m sobre el riu, hi ha una sèrie de concavitats i abrics en quatre dels quals s'han identificat pintures.

Cronologia

Neolític mitjà/Bronze inicial

Antecedents

El descobriment d'aquest conjunt es produí el setembre de 1976, en realitzar una campanya de prospecció de la zona del Montsec i els seus voltants. Els integrants d'aquesta expedició varen ser els Srs. E. Sunyer i A. Borrell, que en aquesta ocasió varen contar amb la participació de l'alcalde de Peramola, el Sr. L. Trepat.

Aquell mateix any, L. Díez-Coronel va visitar el conjunt i començà la seva investigació l'any següent. En aquestes investigacions, l'autor agraeix l'ajut dels Srs. E. Carrera Salses, J.I. Rodríguez Duque i J. Serrate Boneu.Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

Conjunt integrat per quatre cavitats amb pintures: les dues primeres -de difícil accés- són autènticament concavitats, mentre que les dues restants -d'accés més senzill- són parets amb poca profunditat i protecció. En total s'han individualitzat 18 figures.

 •  Aparets I
    És una cavitat de 2,4 m d'amplada, 4,10 m de profunditat i 3,60 m d'alçada, orientada al SW. Les pintures es localitzen a la zona central, al fons de la cavitat, i es poden comptar únicament dues figures corresponents a un ramiforme d'estil esquemàtic i tècnica de traç simple i restes de pigment. Ambdós figures són de color vermell.
 • ��Aparets II
    Seguint cap a la dreta, a uns 10 m, es localitza la segona concavitat amb pintures. Aquesta presenta una forma molt particular: una estrada recta que finalitza en una volta arrodonida on se situa la figura més singular. S'han identificat 8 figures corresponents a bandes, dos elements anellats (un d'ells amb protuberàncies), traços, ramiformes i restes de pigment. L'estil és esquemàtic, la tècnica de traç simple i hi ha diferències cromàtiques (vermell, vermell-castany vermellós, rosat, ataronjat-vermellós i negre).
 •  Aparets III
    Es troba 16 m a la dreta d'Aparets II i a uns 10 m a l'esquerra d'Aparets IV. S'han identificat 5 figures corresponents a antropomorfs i restes de pigment, d'estil esquemàtic. La tècnica és de traç simple i el color predominant és el vermell, tot i que també hi ha restes de pigment de color castany-vermellós.
 •  Aparets IV
    L'últim dels abrics se situa a la dreta de l'anterior (Aparets III) i a uns 10 m de distància, en un nivell inferior. És igualment una petita concavitat, d'escassa cobertura, que integra tres elements pintats corresponents a un antropomorf i restes de pigment. L'estil és esquemàtic, la tècnica és de traç simple i els colors són el vermell i l'ataronjat-vermellós

Bibliografia

DÍEZ-CORONEL, 1978 / DÍEZ-CORONEL, 1979 / VIÑAS-ALONSO, 1977-78 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / CPRC1, 1990 / C.A. La Noguera

Data d'actualització:  22.03.2007