• Imprimeix

Mas d'en Carles (Montblanc, Conca de Barberà)

Situació

Localitzat en la vessant oriental del barranc el Pirro, pertanyent a aquesta serra. És en una balma natural de la cinglera, molt a prop del Mas d'en Carles, en una zona d'explotació forestal.

Imatge del Portal de Patrimoni

Primer pla de la balma on se situa el conjunt del Mas d'en Carles.

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0339

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 15: "phi" o "braços fent nansa".

Antecedents

El descobriment d'aquest conjunt no queda gaire clar en la bibliografia existent. Sembla que les pintures del "Mas d'en Carles" eren conegudes pels habitants de la zona, que en comunicaren l'existència a S. Vilaseca i a J. Iglesias, i els acompanyaren per primera vegada. Aquests investigadors hi realitzaren treballs de camp l'any 1927 i dos anys després en publicaren els resultats.

 

Durant l'any 1987 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Imatge del Portal de Patrimoni

El conjunt central: figures 1 a 16.

Descripció

Les pintures es localitzen en un gran bloc de pedra calcària, d'uns 2,5 m d'amplada, que presenta una petita visera en la part alta i que forma part d'un gran penya-segat. El bloc suport de les pintures presenta una pàtina més antiga que la resta de les parets de la roca, la qual cosa porta a la hipòtesi que en el cas que haguessin existit més pictografies no s'haurien conservat.

En total s'han individualitzat 16 figures d'estil esquemàtic, que corresponen a barres, digitacions, cercles, elements cruciformes, puntiformes, un oculat, figures antropomorfes -una d'elles amb els braços en nansa- i traços i restes de difícil interpretació. Totes les figures presenten la tècnica de digitació i algunes també la de traç simple. Els colors són vermell, vermell-castany i vermellós.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figures 10, puntiformes, 11, antropomorf, i 12.

Bibliografia

VILASECA-IGLESIAS, 1929 / BREUIL, 1933-35 / ACOSTA, 1968 / GRIMAL-ALONSO, 1988 / CPRC2, 1994 / C.A. Conca de Barberà

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Figura 14: element circular.

Data d'actualització:  22.03.2007