• Imprimeix

Roca del Rumbau o Roca dels Moros (Peramola, Alt Urgell)

Situació

Conjunt de pintures situat en el terme municipal de Peramola. Aquest terme es troba a la part meridional de la comarca de l'Alt Urgell, estès a la dreta del Segre i, per ponent, al límit amb la Noguera.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall de situació del conjunt pictòric, al peu del cingle.

Cronologia

Bronze

Imatge del Portal de Patrimoni

Pla general del conjunt pictòric.

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0308

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Part dreta de la composició: fig. 1,2 i 4. En primer pla, elements anellats.

Antecedents

Les primeres notícies sobre aquest conjunt de pintures varen ser comunicades al Sr. L. Díez-Coronel pels Srs. F. Riart Jou, M. Bach Porredón i J. Bach Vila, veïns de la localitat l'any 1969, i ell les donà a conèixer en la revista "Ilerda" dos anys més tard.

 

Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Imatge del Portal de Patrimoni

Detall. Part esquerre de la composició.

Descripció

Les primeres notícies sobre aquest conjunt de pintures varen ser comunicades al Sr. L. Díez-Coronel pels Srs. F. Riart Jou, M. Bach Porredón i J. Bach Vila, veïns de la localitat l'any 1969, i ell les donà a conèixer en la revista "Ilerda" dos anys més tard.

 

Durant l'any 1986 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Bibliografia

DÍEZ-CORONEL, 1971 / DÍEZ-CORONEL, 1973 / CPRC1, 1990

Data d'actualització:  22.03.2007