• Imprimeix

Consell d'Administració vigent

El Consell d'Administració actual està compost per les següents persones:

President: Secretària General del Departament de Cultura – Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta.

Vocals:

  1. Director de Serveis  - Sr. Josep Antoni Mundó i Balcells.
  2. D.G de Creació i Empreses Culturals- Sr. Joaquim Torrent i Frigola.
  3. D.G de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural –Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira.
  4. D.G d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni - Sr. Jusèp Boya i Busquets
  5. D.G de Política Lingüística – Sra. Ester Franquesa i Bonet
  6. Representant del CONCA – Sr. David Albet i Sunyer
  7. Directora de la Institució de les Lletres Catalanes – Sra. Laura Borràs i Castanyer
  8. Director de l’ICEC: Sr. Xavier Díaz i Vilanova.
  9. Representant del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  
  10. Administradora de l’OSIC – Sra. Isabel Colomer i Riera (amb veu però sense vot)

Secretària: Sra. Maica Ferrer i Dot, jurista de l'OSIC

Data d'actualització:  10.02.2016