• Imprimeix

Consell d’Administració 2012

21/03/2018 13:03

El Consell d’Administració, que es l’òrgan de govern de l’OSIC, es reuneix en junta com a mínim sis vegades l’any i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com sigui necessari. Des de la seva constitució, el 20 de gener de 2012, i durant tot l’any 2012, el Consell d’Administració ha estat composat per les persones següents:

President:
Sr. Xavier Solà i Cabanas, secretari general del Departament de Cultura

Vocals:
Sra. Josefa Moya i González, directora de Serveis del Departament de Cultura
Sr. Salvador Estapé i Triay, director general d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement
Sra. Yvonne Griley i Martínez, directora general de Política Lingüística
Sr. Jordi Cabré i Trias, director general de Promoció i Cooperació Cultural
Sr. Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular i Tradicional Catalana
Sr. Gorka Knörr Borràs, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Sr. Norbert Tomàs i Bilbeny, director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Sr. Oriol Izquierdo i Llopis, director de la Institució de les Lletres Catalanes
Sra. Isabel Colomer i Riera, administradora de l’OSIC

Secretària:
Sra. Cristina Santiveri i Mas / Sra. Ana Cintya Loayza i Martín