• Imprimeix

Com justificar un ajut concedit per l'OSIC

S'ha de presentar el formulari de justificació, que és molt semblant al de sol·licitud.

08/01/2019 09:01
img

Les persones beneficiàries d'una subenció o beca atorgada durant l'any 2018 han de justificar l'ajut a través d'un formulari de justificació en PDF. Aquest formulari és semblant al de l'any passat i, per tant, és obligatòria la signatura digital

Per descarregar-se el formulari de justificació, cal anar al tràmit en línia de l'ajut que es vol justificar. A la part inferior de la pàgina, trobareu un apartat anomenat Justificar la subvenció, que és on cal accedir.

Cada línia de subvenció té un formulari diferent, al qual s'haurà d’annexar els documents que marquen les bases generals i específiques. L'OSIC continua posant a disposició de les persones beneficiàries els models de memòria de projecte (en Word) i de liquidació (en Excel), però aquest últim model no té les pestanyes de relació detallada de despeses (factures, nòmines...), perquè aquestes s’han d’informar directament al formulari de justificació. A la liquidació en Excel només cal informar les despeses i ingressos previstos i executats.

Hem creat tres guies que aclereixen, pas a pas, tot el procés de justificar, una per a cada tipus de perfil de la persona sol·licitant:

En cas de dubtes, podeu contactar amb la bústia de contacte osic@gencat.cat 

L'OSIC ha elaborat unes guies que expliquen pas a pas com s'ha de justificar un ajut.