• Imprimeix

L'índex de lectura a Catalunya creix fins al 65,3% i s'acosta a la mitjana de la Unió Europea

La mitjana de llibres llegits per lector a l’any creix i passa del 9,4 del 2010 al 10,6 del 2013. La lectura de llibres és la quarta activitat cultural que genera més interès

18/09/2015 13:09
L’índex de lectura a Catalunya es troba més a prop de situar-se en la mitjana europea, del 68%, i assolir així un dels objectius del Pla Nacional de Lectura 2012-2016, impulsat pel Departament de Cultura. L’índex lector ha crescut del 61,9% l’any 2010 al 65,3% l’any 2013 i l’any vinent podria superar fins i tot la mitjana europea, si se segueix amb la mateixa tendència a l’alça. Aquestes són algunes de les dades recollides al treball Pla Nacional de Lectura 2012-2016. Estat d’implementació (2012-2014), que sintetitza l’evolució del consum lector i de la indústria editorial a Catalunya i que ha estat realitzat pel Departament de Cultura.
 
Índex de lectura a Catalunya. 2010-2013. En %

 

 

Font: Conecta – Hàbits de Lectura i de Compra de Llibres a Catalunya. 2013

 

 

El treball avalua el seguiment dels principals projectes portats a terme en el marc del Pla Nacional de Lectura 2012-2016, així com els indicadors d’acompliment dels objectius marcats a l’inici, un cop transcorreguda la meitat del període d’aplicació del Pla. L’any 2011, el Departament de Cultura va posar en marxa el Pla Nacional de Lectura 2012-2016 amb l’objectiu d’augmentar els hàbits lectors de la població i, alhora, ajudar a la recuperació del sector del llibre, tant pel que fa els autors com a les editorials i les llibreries.
 
El treball aporta dades significatives sobre l’àmbit de la lectura. En paral·lel a l’augment de l’índex de lectura també ha crescut la mitjana de llibres llegits per lector a l’any, que passa del 9,4 del 2010 al 10,6 del 2013. D’altra banda, més de 6 de cada 10 catalans ha llegit algun llibre en el darrer trimestre. Segons el treball, l’índex global de lectors és més alt entre els homes que entre les dones, però si només es té en compte la lectura de llibres i de revistes, les dones superen els homes en més de 8 punts: el 61,1% en els homes i el 69,4% en les dones.
 
De cada 100 llibres publicats a Catalunya, 20 són de literatura (16 de novel·la), 21 d’infantil i juvenil i 14 de text no universitari, 36 llibres són traduïts altres llengües. El sector editorial català té 4.498 treballadors agremiats en 279 empreses; 244.825 obres en fons de catàleg; 126.239 exemplars editats i 1.064,5 milions d’euros facturats l’any 2013.
 
Més lectors de les biblioteques públiques catalanes
Les biblioteques públiques han guanyat importància en la tasca de difusió del llibre en els darrers anys. L’índex de lectors majors de 14 anys dels quals l’últim llibre llegit prové d’una biblioteca permet advertir aquesta dinàmica, que segueix un comportament similar al de la població que llegeix llibres en el darrer trimestre. Així, en el període 2010-2012, presenta un creixement molt lleuger que, a partir del 2013, s’accelera d’una forma més notòria. En cas que es mantingui el comportament d’aquest indicador del darrer any, amb un increment de més de dos punts percentuals, es preveu que s’assoleixi el valor objectiu fixat pel Pla Nacional de Lectura per al 2016, que se situa en el 12%.
 
Creix la lectura de llibres digitals
El sector del llibre digital a Catalunya presenta en els darrers anys un clar creixement. L’índex de població que llegeix en dispositius electrònics -ja sigui un ordinador, un lector de llibres electrònics, un telèfon mòbil, una tauleta tàctil o una agenda electrònica- ha augmentat en 17,2 punts percentuals entre 2010 i 2013 fins a situar-se al 64,9%.
 
Respecte a l’índex de lectura de llibres digitals, el Pla Nacional de Lectura 2012-2016 s’havia fixat com a objectiu arribar al 9,9 % l’any 2016, prenent com a punt de partida el 5,8% que presentava l’índex el 2010. L’increment exponencial de la lectura en suport digital ha fet que, l’any 2012, aquest objectiu ja s’hagi acomplert i fins i tot s'hagi duplicat el 2013. Entre els indicadors relacionats amb la lectura en suport digital, destaca l’increment substancial de les publicacions digitals de premsa -ha passat del 29 % al 38,7%- i de webs, blogs i fòrums digitals -una pujada de 12 punts percentuals.

 
2010
2013
Objectiu 2016
Índex de lectura a Catalunya
61,9 %
65,3 %
68 %
Índex de lectors de llibres de biblioteca
8,2 %
10,8 %
12 %
Índex de lectura en suport digital
5,8 %
19,3 %
9,9 %
 
La població catalana i la lectura
El Departament de Cultura també ha realitzat el treball La lectura de llibres a Catalunya, en què analitza les enquestes de participació cultural a Catalunya dels anys 2013 i 2014 pel que fa a la lectura de llibres en temps d’oci entre la població catalana de més de 14 anys. S’aporta informació sobre el nivell d’interès per la lectura de llibres, la lectura en format digital, els gèneres més llegits, les llibreries i altres canals de compra, i la llengua de lectura. La valoració d’aquestes enquestes és un instrument complementari per visualitzar els resultats de les actuacions portades a terme en el marc del Pla Nacional de Lectura i detectar els punts on cal incidir en el futur.
 
Segons aquest treball, llegir llibres és la quarta activitat cultural preferida de la població de Catalunya, després de veure la televisió, anar al cinema i escoltar la ràdio, amb una valoració de 6,74 punts sobre 10. Així, el 18,2% dels catalans no mostraria cap interès o un interès baix per llegir; el 33,9% un interès mig, i el 47,9% un interès que podríem considerar alt o, fins i tot, molt alt.
  
L’Enquesta de participació cultural indica que el 59,9 % de la població catalana va llegir, com a mínim, un llibre al llarg del 2014 durant el seu temps d’oci. Entre aquests lectors, només el 29,1% ho fa d’una manera relativament habitual, entenent com a habitual llegir 6 llibres o més en el darrer any.
 

La novel·la i, concretament, la històrica i d’aventures és el gènere més habitual entre els lectors catalans. De lluny, segueixen la novel·la romàntica, la policíaca o de terror, la novel·la fantàstica i de ciència-ficció, així com les biografies i memòries o els llibres de caràcter divulgatiu.

 

Gràfic 3. Gèneres literaris llegits a Catalunya. 2014
En % sobre la població lectora. Resposta múltiple

 

 

 

Èxit de la Setmana del Llibre en Català
La Setmana del Llibre en Català ha tancat la 33a edició amb un balanç positiu. S'ha facturat un total de 304.000 euros, xifra que representa un 26% d'increment amb relació a l'edició de 2014. S’han venut 20.500 exemplars de revistes i llibres, que corresponen a 11.200 títols diferents, la qual cosa demostra la diversitat de l'oferta que hi ha a La Setmana i que no es limita a l'estricta novetat. Una part de l'augment de facturació s’ha produït per la presència de més expositors, per l’increment de volum de les compres efectuades per les biblioteques, per l'inici de recuperació de les vendes del llibre en català i, evidentment, per una major assistència de públic.  D'altra banda també s’ha produït un increment del 25% en la quantitat de públic assistent a les activitats de La Setmana.