• Imprimeix

Bibliografia nadalenca

El Centre de Documentació de Cultura Popular de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, ens ofereix enguany –com un servei més- una bibliografia selectiva sobre Nadal. En document adjunt podeu trobar aquesta bibliografia selectiva.

27/11/2017 12:11
Bibliografia Nadalenca

La bibliografia, integrada per documents del Centre, s’ha estructurat en tres apartats: Nadal, pessebres i nadales. Aquesta selecció està adreçada a qualsevol persona interessada en cultura popular i tradicional, i també a un públic especialitzat amb necessitats d’informació més específiques.

Les bibliografies selectives són seleccions bibliogràfiques comentades i especialitzades en matèria de cultura d’interès per al personal directiu i tècnic del Departament de Cultura. Per a consultar les altres bibliografies selectives: http://dom.cat/1dw0

D'altres publicacions nadalenques editades pel Departament de Cultura són Nadal a cel obert. Les fires de pessebres a Barcelona de Jordi Montlló, De les estrenes a les felicitacions nadalenques de Lluís Carles Busquets, els dos catàlegs d'exposicions Fent camí per la molsa. Les figures del pessebre popular d'Isabel Banal i Josep Mañà i Ramon Amadeu (1745-1821) de Santiago Alcolea, i el llibre i CD Les llibertats d'orgue i el cicle de Nadal: http://dom.cat/1dzk