• Imprimeix

Publicades les bases específiques dels ajuts per a activitats de cultura popular i associacionisme

En data d’avui, 4 d’abril del 2018, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les bases específiques de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme.

04/04/2018 11:04
Activitats de cultura popular

Sopa de pedres 2018. Badalona

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament d'activitats culturals organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

Les activitats objecte de subvenció son les següents: a) Activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic; b) Representacions no professionals de teatre popular català; c) La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària; d) Les commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva i e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Podran optar a aquestes subvencions les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases. No podran optar a aquesta línia de subvencions les federacions d'entitats.