• Imprimeix

Publicades les subvencions en cultura popular i patrimoni etnològic

En data d’avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2017 en els següents terminis i en les següents línies:

27/03/2017 12:03
Subvencions cultura popular i patrimoni etnològic

a) Del 28 de març al 10 d'abril de 2017 per a les línies de subvenció següents:
1.A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
2.Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

b) De l'11 d'abril al 27 d'abril de 2017 per a les línies de subvenció següents:
1.Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
2.Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
3.Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme.

c) Del 18 d'abril al 2 de maig de 2017 per a la línia d'activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

d) Del 6 de juny al 19 de juny de 2017 per a la línia d'activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

e) Del 4 de juliol al 17 de juliol per a la línia de desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Enguany s’ha de destacar que a les línies d’activitats i de federacions s’ha inclòs un nou criteri que fa referència a les accions d'inclusió social destinades a afavorir l'accés a la cultura popular i tradicional catalana dels col·lectius més vulnerables o amb més dificultat, com ara la tercera edat, les persones amb discapacitat o els col·lectius amb risc d'exclusió. En la línia d’activitats aquest nou criteri puntua 0,5 i en la línia de les federacions es valora en 1 punt.

Per a mes informació:

Bases:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7337/1599861.pdf

Convocatòries:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781676&language=ca_ES

Tota la documentació i la informació sobre la tramitació dels ajuts es pot trobar al web de Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural (OSIC): http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/