• Imprimeix

Bases generals 2018

Les bases generals publicades a 2017 continuaran regint la concessió dels ajuts de l'OSIC.

15/12/2017 12:12
img

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat una modificació de les bases generals que han de regir la concessió d'ajuts de concurrència. La modificació només afecta el termini per presentar la documentació justificativa. Es manté un únic termini, el 31 de gener de l'any posterior al de la concessió de l'ajut, per trametre la documentació per justificar els ajuts concedits. Els altres punts de les bases no s'han modificat, per tant, exceptuant aquesta modificació, les bases publicades a 2017 seran plenament vigents durant l'any 2018.

 

Podeu consultar el text refòs de les bases generals, en què s'ha inclòs la modificació esmentada.

 

 

S'ha publicat una modificació de les bases generals que estableix un únic termini per presentar la documentació justificativa.