• Imprimeix

Nova versió del Quadre de Tipus Documentals

Ja es troba disponible la segona versió d’aquest instrument derivat de l’Ordre CLT172/2014, de 14 de maig, per la qual s’aprova el Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’identifiquen determinats instruments tècnics d’ús obligat que possibiliten la implementació pràctica de les polítiques de gestió de documents.

08/04/2016 13:04

El Quadre de tipus documentals (QTD) és un instrument tècnic corporatiu que permet identificar el tipus documental dels documents administratius, contribuint a la identificació homogènia dels documents que componen un expedient administratiu i a normalitzar la seva nomenclatura, garantint la interoperabilitat entre diferents sistemes, facilitant la cerca i consulta dels documents i afavorint també el seu reaprofitament en més d’un tràmit.

En aquesta nova versió de l’instrument s’incorporen vint-i-vuit nous tipus, es modifiquen tres i s’eliminen quatre per tal de resoldre aspectes metodològics derivats de les Normes Tècniques d’Interoperabilitat, les quals diferencien els tipus segons la seva procedència; per exemple, es distingia entre ‘Escriptura’ i ‘Escriptura Administració’. No obstant, no es perd informació, ja que es pot conèixer l’origen del document a través de la metadada obligatòria corresponent. 

El QTD és un document dinàmic que anirà incorporant nous tipus documentals a mesura que es vagin identificant i definint en el seu context. Es preveu també la publicació de la Guia d'utilització del Quadre de tipus documentals, on s'assenyalen els usos i les aplicacions de l'instrument.

Per accedir a la versió més recent: