• Imprimeix

El model de quadre de classificació de la documentació municipal (QdCM) a consulta pública

Ja es troba a consulta pública el model de QdCM. Des d'ara fins el dia 5 de setembre, podeu fer les aportacions que considereu

25/07/2016 11:07
Carpetes

El model de quadre de classificació per a la documentació municipal està ja disponible per al col·lectiu professional per tal que es puguin fer arribar, a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, aquelles opinions i propostes que contribueixin a millorar aquesta primera versió.

En aquest mateix espai s’hi trobaran els següents documents (en format pdf, xls i csv): el quadre de classificació –pròpiament dit-, el quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries i l'índex del catàleg de processos/sèries -ordenat alfabèticament-. A més, el model s’acompanya d’una guia breu que contextualitza l’objecte d’aquest instrument normalitzador i explica quins elements el conformen, així com, a grans trets, la manera d’aplicar-lo.

Per poder fer les aportacions, s’ha elaborat un senzill formulari que permet incloure els comentaris de forma estructurada.

Podeu accedir-hi des del següent enllaç: 
Fomulari d'aportacions al model de Quadre de classificació municipal (optimitzat per a Google Chrome)