• Imprimeix

Consell d'Administració vigent

21/06/2018 12:06

El Consell d'Administració actual està compost per les persones següents:

Presidenta: Secretària General del Departament de Cultura – Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta.

Vocals:

  1. Director de Serveis  - Sr. Josep Antoni Mundó i Balcells
  2. D.G de Cooperació Cultural - Sra. Àngels Ponsa i Roca
  3. D.G de Cultura Popular i Associacionisme Cultural – Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira
  4. D.G del Patrimoni Cultural - Sra. Elsa Ibar Torras
  5. D.G de Política Lingüística – Sra. Ester Franquesa i Bonet
  6. Representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) – Sr. David Albet i Sunyer
  7. Director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) – Sr. Joan Elies Adell Pitarch
  8. Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) - Sr. Miquel Curanta Girona
  9. Representant del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  
  10. Administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) – Sra. Isabel Colomer i Riera (amb veu però sense vot)

Secretària: Sra. Maica Ferrer i Dot, jurista de l'OSIC