• Imprimeix

Publicació de la proposta provisional d'acceptació de les beques per fer pràctiques a la Biblioteca Nacional de Catalunya

Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació abans del 20 de setembre de 2016.

09/09/2016 08:09
img_beques_biblio

El Departament de Cultura ha publicat al Tauler de la Seu electrònica de la Generalitat les propostes provisionals de concessió de les beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

Les persones que apareguin en aquest llistat han de pujar a l'Estat de les meves gestions de Tràmits gencat el document d'acceptació, a més a més del de la documentació que preveu la base específica 6.a).

Si no s'envia la documentació esmentada en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, és a dir fins al 20 de setembre de 2016 (inclòs), s'entendrà que es desisteix de la beca proposada.

En cas de dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat o bé trucar al 933 162 847.

 

Si no s'envia l'acceptació i la resta de documents en el termini establert s'entendrà que es desisteix de la beca proposada.