• Imprimeix

Oferta de feina a l'OSIC: auxiliar administratiu/va (D1)

El termini de presentació dels currículums és de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d’aquest anunci.

29/09/2016 13:09

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té la necessitat d’incorporar un reforç per acumulació de tasques de la categoria professional auxiliar administratiu/va, grup D1, a Barcelona.

Nom de lloc: Auxiliar administratiu/va

Grup: D1

Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Adreça: c. Portal de Santa Madrona, 6-8
Localitat:08001 Barcelona

Jornada: 37,5 hores/ setmanals

Horari: normal

Durada: inferior a 3 mesos

Retribucions: 17.312,62 € anuals

 

Per a més detalls de l'oferta, consulteu el document "Informació detallada sobre la convocatòria".