• Imprimeix

Propostes provisionals de concessió de Desplaçaments de Cultura popular i Traducció al català 2016-17

Les empreses i entitats que apareguin a la proposta provisional han de presentar el document d'acceptació abans del 21 de novembre de 2016 (inclòs).

10/11/2016 10:11

El Departament de Cultura ha publicat al Tauler de la Seu electrònica de la Generalitat les propostes provisionals de concessió de les dues línies de subvenció:

Les entitats i empreses que apareguin en aquest llistat han de pujar a l'Estat de les meves gestions de Tràmits gencat el document d'acceptació, a més a més de la documentació que preveu el punt 8 de les bases espefíciques.

Si no s'envia la documentació esmentada en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, és a dir fins al 21 de novembre de 2016 (inclòs), s'entendrà que es desisteix de la subvenció proposada.

En cas de dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.

 

Si no s'envia l'acceptació i la resta de documents en el termini establert s'entendrà que es desisteix de la beca proposada.