• Imprimeix

Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura

10074 - Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques sobre recerca, tractament i explotació de dades culturals, comunicació, recerca d’informació i catalogació documental, àmbit internacional, publicacions i suport a la gestió dels fons FEDER (Fons de Desenvolupament Regional Europeu) en els àmbits de competència del Departament de Cultura sota la tutoria de la persona del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

Es concedeixen sis beques per fer pràctiques en les especialitats següents:

  1. Una beca per col·laborar en la recerca, el tractament i l’explotació de les dades que gestiona el Gabinet Tècnic.
  2. Una beca per col·laborar en el pla de comunicació del Departament de Cultura a través del web corporatiu.
  3. Una beca per col·laborar en la recerca d’informació i catalogació dels treballs i documents d’interès per al Departament de Cultura.
  4. Una beca per col·laborar en els processos relacionats amb l’activitat del Departament de Cultura en l’àmbit internacional.
  5. Una beca per col·laborar en els diversos processos del circuit de publicacions del Departament de Cultura.
  6. Una beca per col·laborar en la gestió dels fons FEDER que cofinancen operacions en els àmbits de la cultura.

La dotació de les beques és 1.000,00 euros mensuals. L’horari laboral és de matí, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 a 14 h, i la resta de temps, flexible.

Aquestes beques s'han de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d’abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

a) Per a la modalitat a), han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, sociologia, economia, estadística o títol de llicenciatura equivalent.

b) Per a la modalitat b), han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en periodisme, comunicació, comunicació audiovisual o màrqueting o títol de llicenciatura equivalent.

c) Per a la modalitat c), han de tenir el títol de diplomatura en biblioteconomia i documentació o el títol de grau d’informació i documentació, o títol de grau equivalent.

d) Per a la modalitat d), han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, economia o títol de llicenciatura equivalent.

e) Per a la modalitat e), han de tenir el títol de graduat o graduat superior en algunes de les titulacions especialitzades en disseny, disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia o disseny i gestió de la producció gràfica.

f) Per a la modalitat f), han de tenir el títol de graduat en algunes de les titulacions especialitzades en ciències polítiques, administració i gestió pública, economia, dret o títol de llicenciatura equivalent.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l’accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s’hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s’aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d’aquesta mateixa línia durant l’anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.01.2018