• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons

10059 - Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, sota la tutoria de la persona del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

Es concediran 16 beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en el tractament documental i interpretació de les dades que contenen les memòries d’intervenció arqueològica (3 beques).

b) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l’Església (2 beques).

c) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic (2 beques).

d) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns mobles (2 beques).

e) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural i del centre de documentació de la direcció general competent en cultura popular (3 beques).

f) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics (2 beques).

g) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni etnològic (2 beques).

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 16 al 31 de març de 2016.

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.3, llicenciatura en humanitats, història o arqueologia o títol de grau equivalent.

b) Per a les modalitats b), c) i d) de la base 1.3, llicenciatura en humanitats, història o història de l’art o títol de grau equivalent.

c) Per a les modalitats e) i f) de la base 1.3, diplomatura en biblioteconomia i documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en documentació o títol de grau equivalent.

d) Per a la modalitat g) de la base 1.3, llicenciatura en antropologia, musicologia o títol de grau equivalent.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l’accés a aquestes beques, cal que no faci més de 5 anys que s’hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.09.2016