• Imprimeix

Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural

6411 - Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural Departament de Cultura cultura

Aquesta línia té com a objecte la concessió de subvencions a la producció de llibres d'especial interès cultural en llengua catalana o occitana. S'hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement. A títol enunciatiu, s'hi relacionen, entre d'altres, l'assaig i el pensament, els llibres científics i tècnics, els clàssics, l'edició cartogràfica i la literatura.

Pel que fa a les obres de caràcter literari no són subvencionables les escrites originàriament en català.

No són subvencionables els llibres de text i els manuals universitaris, els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions de partits polítics i entitats públiques o privades i les de distribució gratuïta o no comercial.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencionades posteriorment com a llibres publicats.

Aquestes subvencions tenen consideració d'ajuts de minimis.

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció del 27 de febrer al 15 de març de 2018

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

Els telèfons de contacte si hi ha dubtes sobre les línies de subvencions són els següents: 93 554 78 55 i 93 554 78 52

Si el dubte és sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

Poden optar a les subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades editorials.
No poden optar a aquestes subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades editorials participades per administracions públiques o entitats que en depenen o hi estan adscrites.

Què necessiteu fer?

Data actualització 22.03.2017