• Imprimeix

Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa

11130 - Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Hi ha 3 modalitats:

a) Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.

b) Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

 

 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: de l'11 al 27 d'abril de 2017.

Per a les modalitats a) i b):

  • Als ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Per a la modalitat c):

  • A entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).
Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017