• Imprimeix

Ajuts

L'any 2012 va entrar en funcionament l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). Amb aquesta Oficina, el Departament de Cultura concentra la gestió administrativa de la majoria d’ajuts de l'àmbit cultural en una finestreta única i vol agilitzar la relació entre els ciutadans i l’Administració pel que fa a la gestió de les subvencions i incorporar-hi la tramitació electrònica.

La Institució de les Lletres Catalanes, a través de la seva Junta de Govern, vetlla perquè l’OSIC doni continuïtat a les línies de foment al fet literari en llengua catalana i occitana, que són:

Activitats literàries (adreçades a persones físiques i entitats)

  • Creació d’obres literàries en llengua catalana.
  • Traducció al català d’obres literàries en altres llengües.
  • Recerca sobre moviments, obres, crítica literàries i autors o autores de literatura catalana.
  • A publicacions digitals (webs, apps, e-books, etc.)
  • Activitats de promoció i difusió de literatura catalana.

Entitats articuladores

Empreses editorials

  • Edició d’obres literàries d’especial interès cultural.

La Institució forma part activa de la comissió avaluadora d’aquestes modalitats d’ajut i en proposa dos dels tres membres amb dret de vot.

La Institució informa puntualment de la publicació de les noves bases i de les convocatòries dels ajuts que en són competència. Estem des d’ara mateix a la vostra disposició per a qualsevol aclariment relacionat amb el contingut dels projectes.

Accediu als tràmits de lletres